C.J.U.E. – Amenzile pentru încălcarea normelor privind prezentarea foilor de înregistrare în transportul rutier sau a datelor digitale

C.J.U.E. - Amenzile pentru încălcarea normelor privind prezentarea foilor de înregistrare în transportul rutier sau a datelor digitale
  • Acasă
  • Știri
  • C.J.U.E. – Amenzile pentru încălcarea normelor privind prezentarea foilor de înregistrare în transportul rutier sau a datelor digitale

Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat asupra unei întrebări preliminare adresate de Curtea Supremă de Casație din Italia cu privire la interpretarea articolului 15 alineatul (7) din Regulamentul privind echipamentele de înregistrare în transportul rutier. Întrebarea era dacă un șofer al unui vehicul ar trebui să poată prezenta fișele de înregistrare pentru ziua respectivă și pentru cele 28 de zile anterioare, la cererea autorităților de supraveghere.

CONTEXTUL CAZULUI
Întrebarea adresată CJUE pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare a fost ridicată în două cauze în fața Curții de la Florența (Italia) cu privire la fapte din 2013, motiv pentru care punctul central legal al cazului este Regulamentul privind înregistrarea echipamentelor în transportul rutier. În 2014, prezentul regulament a fost înlocuit de Regulamentul privind tahograful – cu toate acestea, acest lucru nu este relevant pentru principiul cazului.

Scopul cererii de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată CJUE a fost de a clarifica dacă articolul 15 alineatul (7) trebuie interpretat în sensul că prevede, în cazul șoferului unui vehicul, o singură conduită generală, cu consecința că, în caz de nerespectare a acestuia, șoferul comite o singură încălcare și trebuie să fie supus unei singure pedepse sau dacă articolul respectiv, prin aplicarea unei sentințe consecutive, poate duce la atâtea încălcări și penalități, cât numărul de zile pentru care foile de înregistrare pentru perioada specificată (ziua în cauză și cele 28 de zile precedente) nu pot fi prezentate.

INTERPRETAREA CJUE
CJUE a considerat că articolul 15 alineatul (7) prevede doar o singură obligație care acoperă întreaga perioadă și nu mai multe obligații separate pentru fiecare dintre zilele în cauză sau pentru fiecare dintre fișele de evidență corespunzătoare. Prin urmare, nerespectarea obligației impuse de articolul 15 alineatul (7) constituie o încălcare unică constând în imposibilitatea de a prezenta toate sau o parte din aceste 29 de foi de înregistrare la momentul inspecției.

Prin urmare, CJUE a constatat că o astfel de încălcare ar trebui să dea naștere la o singură sancțiune, care ar trebui calculată pe baza criteriilor stabilite la articolul 19 din Regulamentul privind timpul de conducere și perioadele de odihnă. Respectivul regulament prevede că statele membre trebuie să prevadă sancțiuni pentru încălcarea Regulamentului privind echipamentele de înregistrare în transportul rutier și a Regulamentului privind timpul de conducere și perioadele de odihnă, care trebuie să fie eficiente și proporționale cu încălcarea.

În ceea ce privește orice încălcare a articolului 15 alineatul (7) din Regulamentul privind echipamentele de înregistrare în transportul rutier, motivarea hotărârii prevede că sancțiunea ar trebui să reflecte gravitatea încălcării, care crește în conformitate cu numărul de foi de înregistrare pe care șoferul le nu poate prezenta, deoarece o astfel de încălcare împiedică monitorizarea eficientă a mai multor zile a condițiilor de lucru ale șoferilor și respectarea siguranței rutiere timp de câteva zile.

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/403 al Comisiei din 18 martie 2016, o încălcare a articolului 36 din Regulamentul tahografului constituie o încălcare foarte gravă.

Prin urmare, în viitor poliția va trebui să considere eșecul prezentării informațiilor prevăzute la articolul 36 din Regulamentul tahografului ca fiind o încălcare care acoperă perioada totală și va calcula amenda pe baza proporționalității,