Alex-Oliviu Varga

avocat colaborator

Alex-Oliviu Varga este avocat în Baroul Cluj, colaborator în cadrul SCA Trifan, Cuibuș, Bălan începând cu anul 2023. Este absolvent a 3 facultăți, respectiv Facultatea de Drept, Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș – Bolyai și Facultatea de Teologie Greco – Catolică din cadrul Universității Babeș – Bolyai.

Avocatul Alex-Oliviu Varga este vorbitor fluent de engleză, franceză și spaniolă și pe drept cuvânt pasionat de drept în general și de drept penal în special. Totodată, experiența sa în domenii diverse precum cel al studiilor europene, combinat cu dreptul canonic, fac din avocatul Alex-Oliviu Varga un pion de succes în cadrul societății de avocați Trifan, Cuibuș & Bălan SCA.