Av Cristina Cuibuș – Congresul avocaților 2023

Doamna avocat Cristina Cuibuș din cadrul SCA Trifan, Cuibuș, Bălan a participat la Congresul Avocaților organizat la București în 09 - 10 iunie 2023 în calitate de membru ales de către avocații din Baroul Cluj. Întâlnirea avocaților va aduce după sine o serie de propuneri de modificări legislative, în cadrul ședințelor fiind dezbătute teme de interes
Avocat Cristina Cuibuș

Doamna avocat Cristina Cuibuș din cadrul SCA Trifan, Cuibuș, Bălan a participat la Congresul Avocaților organizat la București în 09 – 10 iunie 2023 în calitate de membru ales de către avocații din Baroul Cluj.

Întâlnirea avocaților va aduce după sine o serie de propuneri de modificări legislative, în cadrul ședințelor fiind dezbătute teme de interes precum:
 respectarea principiului contradictorialității în ceea ce privește reducerea onorariilor avocaților de către instanțele de judecată în dauna justițiabililor;
 justițiabilii să beneficieze de facilități la plata taxelor de timbru în cauzele în care sunt asistați sau reprezentați de avocat sau să beneficieze de facilități la plata cheltuielilor judiciare în următoarele situații:
 în cauzele civile soluționate prin consfințirea unei tranzacții redactate prin avocat sau
 în cauzele penale în care inculpații, care beneficiază de asistență juridică calificată, solicită judecata în procedura în cazul recunoașterii învinuirii sau încheie un acord de recunoaștere a vinovăției în condițiile legii;
 extinderea regulii privitoare la asistarea obligatorie prin avocat [art. 90, alin. (1), lit. c) Cod Procedură Penală] – pentru infracțiunile prevăzute cu pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani – și în faza de urmărire penală;
 diminuarea limitei de pedeapsă de la 5 la 4 ani pentru infracțiunile în care asistarea prin avocat este obligatorie, ținând cont de diminuarea limitelor de pedeapsă pentru multe infracțiuni pentru care în vechiul Cod de procedură penală asistarea era obligatorie;
 configurarea ariei de practică a avocaților pentru recuperarea zonelor afectate de alte profesii juridice și identificarea unor metode de susținere a profesionistului avocat;
 adaptarea legislației care reglementează drepturile de pensie şi alte drepturi de asigurări sociale la noile realități ale profesiei – adaptarea legislației privind bolile profesionale la noile realități socio-profesionale;
 analizarea sistemului actual de obținere a certificatelor ORNISS de către avocat în sensul satisfacerii exigentelor egalității de arme în proces și intendenței avocatului;
 adoptarea unor măsuri instituționale pentru îmbunătățirea relației cu sistemul judiciar;
 măsuri cu privire la îmbunătățirea protocolului privind onorariile cuvenite avocaților din oficiu;
 propunere de modificare a unor norme privind dreptul la recuperare a capacității de muncă a avocatului;
 identificarea unui mecanism prin care să se asigure un echilibru în organele colective de conducere sub aspectul egalității de șanse între bărbați și femei la nivelul Barourilor și la nivelul Uniunii Naționale a Barourilor din România