Toate firmele sunt obligate să depună Declarația de beneficiari reali până cel târziu la 01 Octombrie 2021 SANCȚIUNE: AMENDĂ ȘI APOI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

Toate firmele sunt obligate să depună Declarația de beneficiari reali până cel târziu la 01 Octombrie 2021 SANCȚIUNE: AMENDĂ ȘI APOI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII
  • Acasă
  • Știri
  • Toate firmele sunt obligate să depună Declarația de beneficiari reali până cel târziu la 01 Octombrie 2021 SANCȚIUNE: AMENDĂ ȘI APOI DIZOLVAREA SOCIETĂȚII

La data de 01 octombrie 2021 se împlinește termenul de depunere a declarației anuale privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Potrivit dispozițiilor art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019, astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 191/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor şi fundațiilor, precum şi a persoanelor juridice înregistrate în registrul comerțului, termenul până la care se depune declarația privind beneficiarii reali pentru societățile înregistrate în registrul comerțului până la data intrării în vigoare a legii referite, cu excepția celor prevăzute la art. 56 alin. (11), este de maximum 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

beneficiari reali picture
beneficiari reali picture

  • Pentru a evita apariția unor erori la înscrierea datelor din declarațiile pe proprie răspundere in Registrul Beneficiarilor Reali, se recomandă tehnoredactarea acestora.
  • Declarația privind beneficiarii reali poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerțului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poștă şi curier.
  • Declarația anuală privind beneficiarii reali se poate depune și personal la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul unde persoana juridică are sediul social,  în spații special amenajate în acest sens.

Nerespectarea de către reprezentantul legal al persoanelor juridice a obligației de depunere a declarației privind datele de identificare ale beneficiarilor reali constituie contravenție se sancționează cu amendă; dacă în termen de 30 de zile de la data aplicării sancțiunii contravenționale reprezentantul persoanei juridice nu depune declarația privind datele de identificare ale beneficiarilor reali, tribunalul va putea pronunța dizolvarea societății. (art. 57 din Legea nr. 129/2019)

Societatea noastră de avocați oferă toată consultanța necesară îndeplinirii acestei obligații legale.

Subiecte: