Personalul angajat în perioada stării de alertă poate participa la examen în vederea ocupării posturilor pe perioada nedeterminată

Personalul angajat în perioada stării de alertă
  • Acasă
  • Știri
  • Personalul angajat în perioada stării de alertă poate participa la examen în vederea ocupării posturilor pe perioada nedeterminată
avocat Raul Celmare
av. Raul Celmare

În Monitorul Oficial cu nr. 304/2022 a fost publicată Legea nr. 70/2022 privind reglementarea statutului personalului care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, determinate de pandemia de COVID-19, a fost încadrat pe perioadă determinată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 53/2003Codul muncii, autorităţile administraţiei publice locale şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, precum şi instituţiile publice de asistenţă socială organizează examen, în vederea ocupării posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs posturi de execuţie pe perioadă determinată.

Examenul se organizează anterior încetării contractului individual de muncă/raportului de serviciu și nu se aplică pentru personalul care a ocupat funcții de conducere.

De aceste prevederi beneficiază și medicii angajaţi în structurile nou-create în perioada stării de alertă, în scopul tratării bolnavilor de COVID-19 şi pentru personalul contractual din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi al serviciilor de ambulanţă judeţene şi Serviciului de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov, care, în perioada stării de alertă, a ocupat posturi pe perioadă determinată în cadrul celor 2000 de posturi aprobate pentru aceste instituţii în baza Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

perioada nedeterminata
Subiecte: