Modificări impactante ale Legii nr. 18/1991

Proprietarii terenurilor din zonele care nu au fost cooperativizate în perioada comunistă pot solicita comisiilor județene de fond funciar emiterea titlului de proprietate
Cristina Cuibuș

Conform noilor modificări ale Legii nr. 18/1991 privind fondul funciar, proprietarii terenurilor din zonele care nu au fost cooperativizate în perioada comunistă pot solicita comisiilor județene de fond funciar emiterea titlului de proprietate. Se încadrează în special deţinătorii sau moştenitorii acestora care nu s-au înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative de proprietate.

Potrivit prevederilor legale, aceşti deţinători sau moştenitori au dreptul să solicite comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate. Acest drept poate fi exercitat dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale.

De asemenea, pentru ca terenul în cauză să fie eligibil pentru emiterea titlului de proprietate, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1.Pentru terenul respectiv nu a fost deschisă Carte Funciară în baza Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Terenul nu face obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.
3.Nu s-a eliberat anterior titlu de proprietate cu privire la acesta.
Astfel, în cazul în care proprietarii terenurilor din zonele ne-cooperativizate îndeplinesc toate aceste condiții, ei au dreptul legal de a solicita comisiilor județene de fond funciar emiterea titlului de proprietate pentru terenul respectiv.

Avocat – Mediator Cristina Cuibuș – fondator TCB LAW