Clauze abuzive în contract Vodafone – anulate definitiv de instanță

Clauze abuzive în contract Vodafone - anulare în instanță

La data de 31 ianuarie 2022 echipa TAB LAW a obținut în instanță, prin sentință definitivă, anularea clauzei de reziliere pe care sponsorul Survivor România a inserat-o în contractul de telefonie al clientului.

Argumentele pentru care clauza a fost anulată sunt următoarele: „Instanţa reţine că, prevederile acestei clauze încalcă cerinţele unei clauze conforme cu dispoziţiile legale şi cu principiul bunei-credinţe. Pe de o parte, reclamantul nu a putut influenţa conţinutul acesteia, având în vedere că respectiva convenţie reprezintă un contract-tip, care conţine clauze prestabilite în mod unilateral de către pârât.

De asemenea este creat un dezechilibru grav între situaţiile părţilor, în defavoarea reclamantului, căci stabileşte o răspundere unilaterală, obligându-l doar pe acesta la plata de penalităţi în caz de reziliere, însă nu şi pe prestatorul de servicii.

Din analiza contractului încheiat între părţi rezultă că nu au fost stabilite compensaţii echivalente şi pentru creditoare în cazul neexecutării contractului, astfel că instanţa reţine că reglementarea unei adevărate taxe de reziliere în contractul încheiat între părţi constituie clauză abuzivă, în special în virtutea aspectului că pentru profesionist nu există o clauză similară.”

Vodafone nu a înțeles să-și execute de bunăvoie nici măcar cheltuielile de judecată la care a fost obligată prin sentință, motiv pentru care a fost necesară executarea silită a societății de telefonie.

clauze abuzive
Subiecte: